Our company

Kybernetika s.r.o.

je súkromná spoločnosť so sídlom v Košiciach. Vznikla v roku 1992. Firma sa zameriava na projektovanie riadiacich a monitorovacích systémov v oblasti riadenia výrobných liniek a technologických procesov, systémy kontroly kvality, telekomunikačné systémy a mnoho ďalších systémov súvisiacich s automatizáciou riadenia. Zamestnáva odborníkov, ktorí sú svojimi skúsenosťami a vedomosťami zárukou kvalitného a efektívneho riešenia vášho problému v priemyselnej automatizácii. Okrem inžinierskych činností je firma predajcom produktov svetových výrobcov.

Inžinerska činnosť

Kybernetika s.r.o. je spoločnosť, pre ktorú je inžinierska činnosť hlavným zameraním. Schopnosti, vedomosti a dlhoročné skúsenosti svojich špecialistov využíva pri riešení problémov zákazníkov v jednotlivých aplikáciách.

 • projektová činnosť
 • aplikovanie a integrovanie špeciálnych pokročilých technológií ako napr. rozpoznávanie dynamických objektov alebo stavov pomocou kamier
 • integrácia heterogénnych distribuovaných systémov
 • zabezpečenie alebo spolupráca na základnom alebo aplikovanom výskume a vývoji nových technológií alebo produktov
 • integrácia podnikových a závodných informačných systémov s komunikačnými systémami pre riadenie technologických procesov
 • vývoj vysoko špeciálnych prístrojov, zariadení a algoritmov
 • tvorba aplikačného softvéru

Obchodná činnosť

Kybernetika s.r.o. v rámci obchodnej činnosti ponúka vlastné produkty vytvorené vo svojom vývojovom centre a sortiment potrebný pre realizáciu riešení dopĺňa produktami svetových renomovaných výrobcov.

Projektovanie
 • systémy riadenia a merania
Oprávnenie pre montáž, opravu, údržbu el. zariadení
 • objekty bez nebezpečenstva výbuchu
 • zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
Oprávnenie pre výrobu elektrických zariadení
 • objekty bez nebezpečenstva výbuchu
 • zariadenia s napätím do 1000V
 • elektrické rozvádzače
 • iné elektrické zariadenia – elektronické zariadenia, meracie, riadiace, informačné, komunikačné systémy
stavby

Certificates

ISO 9001:2015:
Prevádzkovanie technickej služby:
Zabezpečovacie systémy:
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických:
Oprava vyhradených technických zariadení elektrických:
Výroba technických zariadení elektrických:
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích: