Products

 • Systémy pre riadenie technologických procesov
 • Používateľské rozhrania HMI
 • Výrobné systémy a montážne linky
 • Pneumatické systémy
 • Kamerové inšpekčné a vizualizačné systémy
 • Priemyselné počítače a systémy
 • Počítačové a priemyselné siete
 • Elektronické moduly, zariadenia a zdroje
 • Priemyselné komunikačné systémy a spracovanie údajov pre riadenie
 • Aplikačné programové vybavenie pre priemysel
 • Informačné systémy a ich integrácia
 • GIS systémy
 • Udržba informačných a riadiacich systémov
 • SCADA systémy
 • Systémy pre sledovanie výroby pomocou čiarových kódov

Selected References

Hutnícky a oceliarsky priemysel
 • Kontinuálne meranie, hrúbky, šírky a profilu brám
 • Vodiace pravítka pre stredenie brám do osi valcovacej trate
 • Automatický systém pre označovanie horúcich brám
 • 3D vizualizácia homogenizačných hromád pri výrobe koksu
 • Modernizácia riadiaceho a vizualizačného systému sekundárneho chladenia
 • Kamerový inšpekčný systém pre kontrolu kvality výroby pocínovaných plechov
 • Systémy pre sledovanie dymovitosti komínov
 • Meranie dierkovitosti plechu
Automobilový priemysel
 • Výrobná linka pre výrobu vinutých dielov
 • Testér airbag konektorov
 • Kamerový inšpekčný systém pre kontrolu puzdier konektorov
Strojárenský priemysel
 • Kamerový systém pre kontrolu kvality montáže chladiarenských výrobkov
 • SCADA - systém pre sledovanie výrobných liniek
 • SCADA – olejové hospodárstvo
Veda, výskum a vzdelávanie
 • Pružný výrobný systém - výukový model
 • Flexibilný montážny podnik - výukový model
Ostatné
 • Oprava baliaceho stroja
 • Zariadenie pre magnetickú kalibráciu prúdových chráničov
 • Kamerový systém pre snímanie sútlačových značiek
 • Monitoring a riadenie distribúcie riedidiel
 • Komplexný informačný systém pre riadenie špeditérskej dopravnej spoločnosti s internetovským rozhraním a sledovaním vozidiel pomocou máp. (2008-2009)
 • Systém pre sledovanie materiálového toku pomocou čiarových kódov na expedičných skladoch
 • Informačný systém pre evidenciu a kontrolu farmaceutickej výroby
 • Modernizácia systému potrubnej pošty