Services

Správa informačných systémov
 • správa a údržba hardvérových komponentov IS
 • správa a údržba štandardného programového vybavenia IS
 • správa a údržba aplikačného programového vybavenia IS
 • 24 hodinový servis
Školenia
 • zabezpečujeme užívateľské a systémové školenia naších produktov
 • školenia štandardných a vývojových prostriedkov
 • špeciálne školenia na vyžiadanie zákazníka
Údržba a servis elektrických zariadení
 • diagnostika porúch elektronických zariadení
 • prevencia vzniku porúch elektronických zariadení
 • servis a opravy elektronických zariadení
Poradenstvo
 • problémy riadenia a optimalizácie procesov
 • technické problémy elektronických zariadení
 • technické problémy hardvéru a sietí
 • softvérové problémy štandardného a aplikačného programového vybavenia
Lízing kvalifikovaných pracovných síl
 • analytické práce
 • programátorské práce
 • databázové systémy
 • CAD/GIS systémy
 • C/C++ systémy
 • internetové/intranetové technológie
 • vývoj a realizácia elektronických zariadení
 • strojárenské práce
 • projekčné práce