Technologies

Úroveň PLC
 • Allen-Bradley – Rockwell Automation
 • Siemens
 • Schneider Electric
 • ABB
 • Honeywell
 • Omron
 • Mitsubishi
 • Matsushita
 • Möeller
 • Hitachi
Úroveň distribuovaného riadenia
 • Ethernet TCP/IP
 • Modbus TCP/IP
 • Profinet
 • DeviceNet
 • Profibus
 • ModbusRS232/RS485
 • DH485
 • Interbus
 • Unitelway
 • RS485(ASCII)
 • RS232 C, RS232TTY (3964R, RK512, ASCII)
Vizualizácia
 • Wonderware (InTouch)
 • Rockwell Software (RS-View, FT Studio)
 • Schneider Electric (Factory Link)
 • Siemens (WinCC)
 • Vlastná vizualizácia (C++, C#, web)
Databázy
 • ORACLE
 • INGRES
 • MS SQL
 • DB-2
Nástroje pre zber dát
 • Rockwell Software (FT Historian, FT Transaction Manager)
 • Wonderware (WW Historian, DAS servre, IO Servre)
 • OPC server
 • Tenký/hrubý klient

Partners

ABB
Hitachi
Honeywell
IBM
Matsushita
Microsoft
Mitsubishi
Möeller
Omron
Oracle
Pantek
Rockell
Schneider
Siemens
Wonderware

Research

Kamerový inšpekčný systém na odhaľovanie povrchových chýb oceľových pásov

Charakteristika
 • okamžitá informácia o stave povrchu pre potreby riadenia kvality výroby a možnosť jemného dolaďovania technológie v reálnom čase alebo odstránenie nedostatkov
 • bezprostredná informácia o profile a vývoji kvality výroby v danom časovom intervale
 • vysoká spokojnosť odberateľov a prístup ku kompletnej dokumentácii o kvalite výrobkov
 • zvýšenie konkurencieschopnosti
 • zníženie ceny a časových oneskorení pri korekciách v porovnaní s menej dokonalými systémami
Základné vlastnosti systému
 • snímanie založené na progresívnych CCD kamerách
 • osvetlenie pomocou halogénových reflektorov
 • jednoduchý prístup k údajom cez web
 • frekvencia snímania 11,5 Hz
 • snímaná plocha 1500 x 640 mm (2 kamery)
 • rozmer pixlu 0,65x 0,89 mm
 • maximálna rýchlosť pásu 5 m/s
Základné vlastnosti systému
 • vizuálne informácie o celom povrchu
 • on-line štatistické prehľady
 • tlačové zostavy a výkazy
 • sprievodky zvitkov
 • on-line informácie o chybách pre riadenie a kontrolu výroby