Kybernetika

Základné činnosti

Dizajn a výroba

 • Návrh zariadení a komplexných systémov na výrobu, meranie a kontrolu kvality
 • Aplikačný softvér
 • Výrobné a testovacie linky, špeciálne vybavenie
 • Mechanické, hydraulické, pneumatické a elektrické zariadenia

Služby

 • Integrácia informačných, komunikačných a riadiacich systémov
 • Integrácia heterogénnych distribuovaných systémov
 • Softvér, technické vybavenie a údržba elektrických a strojných systémov a technologických zariadení
 • Modernizácia systémov a zariadení

Výskum a vývoj

 • Aplikovaný výskum
 • Spolupráca s výskumnými ústavmi a univerzitami
 • Vývoj špeciálnych algoritmov, softvéru, systémov a zariadení

KYBERNETIKA, s.r.o., Košice je súkromná spoločnosť so sídlom v Košiciach. Vznikla v roku 1992. Firma sa zameriava na projektovanie riadiacich a monitorovacích systémov v oblasti riadenia výrobných liniek a technologických procesov, systémy kontroly kvality, telekomunikačné systémy a mnoho ďalších systémov súvisiacich s automatizáciou riadenia. Zamestnáva odborníkov, ktorí sú svojimi skúsenosťami a vedomosťami zárukou kvalitného a efektívneho riešenia vášho problému v priemyselnej automatizácii. Okrem inžinierskych činností je firma predajcom produktov svetových výrobcov.

Poslite nám správu